Idag 3 april 2019 står det på tigger plakaten

Idag 3 april 2019 står det på tigger plakaten

Alle sultne I Venezuela må få mat hjem klær og rent vann

Det har Guds sønn Jesus Kristus sagt til meg Idag

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke være slem

Det har Guds sønn Jesus Kristus sagt til meg Idag

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 34 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen og jeg tigga to timer men jeg fikk ikke Noe penger Idag sendte jeg 30 diktsamlinger til Tronsmo bokhandel Universitetsgata 12 i Oslo De skal dele ut Brita diktsamlingen gratis og jeg sendte 30 diktsamlinger Brita til litteraturhuset Wergelandsgate 29 i Oslo De skal dele ut Diktsamlingene gratis og jeg sendte 20 diktsamlinger til national biblioteket i Oslo De har digitalisert mine bøker

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss