Søk på nettet bok avis saker på trykk i avisa Norge idag

Søk på nettet bok avis saker på trykk i avisa Norge idagI avisen fikk jeg på trykk denne sak syv av ti beveger seg for lite
Og jeg fikk på trykk denne sak
7 på gaten om helse køene les sakene på nettet

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss