Idag 28 mars 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg er ikke sterk nok psykisk til at jeg Kan dra til Oslo

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg har skjev rygg og nakke

Denne tigger plakaten skal jeg vise fram i Hønefoss i en uke

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 54 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer men jeg fikk ikke Noe penger Jeg gav jan på borgergård jeg gav han 90 kroner
Han har tidligere solgt øl i Paris

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss