Jeg husker 6 januar 2017 på Dikemark psyk avd

Jeg husker 6 januar 2017 da jeg Var innlagt på lukka avd på Dikemark psyk avdDa tenkte jeg at det var altfor kaldt å sove ute
De som sover ute får trolig frost skader
Og jeg husker at jeg frøs og frøs på hode og hender Da jeg sov ute
I Oslo desember 2016 i 14 dager
Alle uteliggere i verden må få et hjem nok Mat klær og rent vann

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg