Dikt genser

I kveld fikk jeg en genserOg en skjorte av
Sørlendingen Jon Arne
På borgergård
Han fikk 200 kroner
Av meg

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss