Idag 27 februar 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg sov utenfor norsk Luther misjonssamband og på den
Andre siden av tigger plakaten står det
Jeg sov utenfor den katolske domkirka i oslo

Utenfor den katolske domkirka skjedde det et mirakel
Jeg hørte flere små barn si Abraham abraham

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 48 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 1 time men jeg fikk ikke Noe penger
Dama på brukt butikken hadde delt ut gratis to diktsamlinger av meg
Idag møtte jeg oberstløytnaden og han rådet meg til å jobbe som journalist

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss