Dikt på de tenksomme stier

Det er på de tenksommeStier at det forfattes dikt

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss