Dikt bevege hjerter

Vil du bevegeHjerter da skal
Du gi

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss