Avd 35 Ullevål sykehus

I desember 2016 på Ullevål sykehus psyk avd
Rom 4 der helbredet
Gud min mage

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss