Idag 15 februar 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke true leger og ambulanse folk

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Det er ikke trusler hat vold og Hevn i Guds rike

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer I hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga en time men jeg fikk ikke Noe penger
Idag fikk Sørlendingen Jon Arne Han fikk 30 kroner Av meg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss