Dikt spor

De lette sporDer har man leket

Trond Worren tidligere uteligger

De lette steg
Er ikke bekymret

Trond Worren tidligere uteligger

Rikest er den
Som gir alt
Det han Eier
Til de fattige

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss