Idag 5 februar 2019 står det på tigger plakaten Gud tenner solen

Idag står det på tigger plakaten Gud tenner solen

Idag står det på den andre siden av tigger plakaten

Du skal ikke lyge

Dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 40 personer
I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga en time og jeg fikk ikke Noe penger
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss