Pst og etterretning finn ut om legen min Atle og psykologen min Mari på Dikemark og Dagali sykehusveien 15

Pst og etterretning finn ut om legen min Atle og psykologen min MariPsykologen min Mari sa jeg ikke skulle forkynne om Guds sønn Jesus Kristus
Selvsagt må jeg ha lov til det
Og Atle sa jeg skulle ta en tilleggsmedisin som jeg ble meget dårlig av etter
To dager og sykepleier claus så at jeg ble dårlig og han redda meg så jeg ville ikke ta tilleggs medisinen
Pst og etterretning finn ut om psykolog Mari og lege Atle
Putin og Trump dere må passe på meg

Trond worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss