I kveld 23 januar 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

I kveld 23 januar 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Du var i kaperneum jeg er med deg

I Markus evangeliet Kap 5 i bibelen står det

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld
For himmelriket er deres
Og Guds sønn Jesus Kristus sier

Ja salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere
Lyver og snakker ondt om dere på alle vis
Gled og fryd dere for stor er lønnen dere har i himmelen
Slik forfulgte forfulgte de også profetene før dere

166 personer har sagt stygge ting mot meg Trond worren

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss