Dikt

Det er liv iEtt blikk

Det er liv
I et pust

Det er
Liv i en tanke

Det er liv i
Et hjerte slag

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss