Dikt underholdes

Mange vil underholdesAv oss tiggere
Men de fleste gir
Ikke til tiggere
Og hjemløse
Og det er galskapen
Rådet til dere som
Vil underholdes av
Oss gi oss også
Hver dag 500 kroner
Mitt konto nummer
Er 50241089344
Vis forståelse og gi
Og ikke bare bli
Underholdt

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss