Dikt lykken

Lykken er i deGivende hender

Trond Worren tidligere uteligger

Gi og sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss