Guds sønn Jesus Kristus har talt

Når det gjelder abort da får 9 av 10 med down Syndrom får ikke leve

Guds sønn Jesus Kristus Sa til meg i kveld

Alle de med down Syndrom skal få leve

Du skal ikke ta abort

Sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård disippel og tidligere uteligger