Dikt lykken

Lykken er å gjøreDet gode

Lykken er å gi

Lykken er å
Gi til de fattige
Og redde liv

Sett inn penger på konto 50241089344 Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss