Dikt på en reise

Vi er alle på enReise uten å vite
Hva som skal
Skje den neste
Dag

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss