Dikt lever du i tiden

Lever du i tidenEller haster du
Forbi den

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel og tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss