Dikt erkjennelsen

Vi vil alle underholdesOg jeg underholdes
Med musikk

Trond Worren tidligere uteligger

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss