Jeg så Guds sønn Jesus Kristus på ski utenfor oslo

Jeg husker at jeg Fikk tunge talen inne på Filadelfia kirka i OsloSå reiste jeg til Ski Der jeg talte lenge i tunger og om natta
Så jeg Guds sønn Jesus Kristus på ski

Tigger disippel tidligere uteligger Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss