Dikt lykken

Lykken er å gjøreDet gode
Lykken er å gi
Til fattige og
Redde liv

Trond Worren

Tigger disippel Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss