Dikt et lite barn

Et lite barn sa
Jeg skulle ønske alle
I verden var snille
Mot hverandre

Trond Worren

Tigger disippel Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss