Side 885 i dagboken idag 14 oktober 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du var medisin student i Oslo og i Tromsø
På tigger plakaten står det idag Jeg var medisin student i Oslo og i Tromsø Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i to timer Og ingen personer leste idag tigger plakaten
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 42 personer på gata i Hønefoss Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Jeg tigga idag men jeg fikk ikke Noe penger Idag ringte jeg til norlis antikvariat Universitets gata 18 I Oslo De sa de hadde delt ut gratis 20 bøker av meg Bok 43 bud Og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Pave Frans og biskoper og biden og putin og Jonas Gahr støre og erna solberg Dere skal arbeide mot krig og terror og tortur og dødsstraff og porno og mobbing i verden
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle fattige personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal hver dag gi til tiggere og uteliggere
De fleste bisbedømme kontor i norge Deler gratis ut mine bøker i resepsjoenen Kristne skriv til meg Idag om dere vil reise På pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas Og til lazarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel I Asker og i Hønefoss har 620 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 155400 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 205 personer har Plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss Som har ført til At jeg er Ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg på gata i Hønefoss Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Det er mye viktigere å være kristen disippel og profet enn å være president i USA
Lesere støtt meg i mitt viktige arbeid og sett 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Lesere dere skal gi alt dere har av penger på bank kontoen til Trond Worren
Mitt konto nr er 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 kroner til Rom tigger dama Ramona muntean lenuta og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg til disippel I bibelen står det da Guds sønn Jesus krisus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han Eier Til de fattige Jeg er ufør og fattig Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Jeg elsker tiggerne De personer som ikke gir til tiggerne er grusomme
Vær ikke grusom sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Catrine Paulsen Og rusmisbrukeren som har trua meg To ganger og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen Og finn Jarle Sæle og Anita apelthun sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og bjørn og alle de personer jeg har nevnt Mot alle Sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Mads Sæløen legg det jeg har skrevet ut på min Facebook side
Journalister og redaktører skriv til meg om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i oktober 2021
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i Bladet psykisk helse
Dere i bladet kvinner og familie skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i Bladet kvinner og familie
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i Norge idag Til fredag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 884 i dagboken idag 13 oktober 2021 sier Trond Worren to diktsamlinger er nylig lagt ut på nettet Tilgang for alle på nationalbiblioteket nb.no

Søk på nettet Nationalbiblioteket nb.no bok Og søk på Trond Worren Der er diktsamling et menneske og diktsamling støttekontakten av meg Nylig lagt ut på tilgang for alle på nationalbiblioteket nb.no Og der står saken en person helbredet av kreft av gud Og saken portrett av Eivind skeie Og saken den barmhjertige samaritan og en sak om depresjonen Alle sakene er laget av meg som journalist i Norge idag Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble nesten audiopedagog
På tigger plakaten står det idag Jeg ble nesten audiopedagog Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 3 timer og 2 personer leste idag tigger plakaten Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 67 personer på gata i Hønefoss Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag sendte jeg arket om sulten i Afghanistan og arket om meg som uteligger Og arket om et leserinnlegg jeg fikk på trykk i Ringerikes blad 12 oktober 2021 Og er ark om at jeg har blitt tvangsmedisinert Alle disse arka har idag blitt sendt til alle biskoper og til alle statsråder Og til 10 sjefredaktører i aviser Idag så jeg at arka om sulten i Afghanistan ikke var revet ned På gata i Hønefoss sentrum Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Pave Frans og biden og putin og Jonas Gahr støre og erna solberg Dere skal arbeide mot abort og aktiv dødshjelp og penge spill og porno og mobbing i verden De fleste bisbedømme kontor i norge Deler gratis ut mine bøker i resepsjoenen Kristne skriv til meg Idag om dere vil reise På pilegrimstur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas Og til lazarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle fattige personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal hver dag gi penger til tiggere og uteliggere
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Det mye viktigere å være kristen disippel og profet enn å være president i USA
Lesere støtt meg i mitt viktige arbeid og sett 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Lesere dere skal gi alt dere har av penger på bank kontoen til Trond Worren
Mitt konto nr er 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 kroner til Rom tigger dama Ramona muntean lenuta og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg til disippel I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han Eier Til de fattige Jeg er ufør og fattig Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Jeg elsker tiggerne De personer som ikke gir til tiggerne Er grusomme
Vær ikke grusom sett inn 1000 kronet i uka på konto 50241089344 Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Ramona og Mads Sæløen og rusmisbrukeren som har trua meg To ganger og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal Og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen Og finn Jarle Sæle og Anita apelthun sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og bjørn og de personer jeg har nevnt Mot alle Sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye horn hinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Journalister og redaktører skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i søkelyset i oktober 2021
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg Idag om jeg kommet på trykk i bladet psykisk helse
Dere i bladet kvinner og familie skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i bladet kvinner og familie
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg kommet på trykk i bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg kommet på trykk i Norge idag Til neste fredag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 883 i dagboken idag 12 oktober 2021 sier Trond Worren at 620 personer har blitt frelst på gata i Asker og i Hønefoss etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 155400 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 205 personer har Plaga meg på gata i oslo og i asker hønefoss som har ført til At jeg er Ufør Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble nesten audiopedagog
På tigger plakaten står det Jeg ble nesten audiopedagog
Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i to timer og 2 personer leste idag tigger plakaten Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 19 personer på gata i Hønefoss idag bad jeg til gud store deler av dagen Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som har politianmeldt meg og for de personer som vil politianmelde meg Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som er imot meg I Hønefoss politiet og i Oslo politiet og på borger gård Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer blir utvalgt til disipler og profeter Idag 12 oktober 2021 kom jeg på trykk i Ringerikes blad Der står det Må hjelpe Daniel Kommunen må hjelpe Daniel At funksjonshemmede Daniel ikke får tilpasset dusj og klosett I boligen, er skammelig Kommunen må øyeblikkelig sørge for nødvendige utbedringer, Sier Trond Worren
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Pave Frans og biskoper og biden og putin og Jonas Gahr støre og erna solberg Dere skal arbeide mot krig og terror og tortur og dødsstraff og porno og mobbing i verden
De fleste bisbe dømme kontor i norge Deler gratis ut mine bøker i resepsjoenen Kristne skriv til meg Idag om dere vil reise På pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas Og til lazarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle fattige personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal hver dag gi penger til tiggere og uteliggere
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Det er mye viktigere å være kristen disippel og profet enn å være president i USA
Lesere støtt meg i mitt viktige arbeid og sett 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Lesere dere skal gi alt dere har av penger på bank kontoen til Trond Worren
Mitt konto nr er 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Jeg gav nesten alt det jeg ha et arva 140000 kroner til Rom tigger dama Ramona muntean lenuta og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg til disippel I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han Eier Til de fattige Jeg er ufør og fattig Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Jeg elsker tiggerne De personer som ikke gir til tiggerne er grusomme
Vær ikke grusom sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Personer på borgergård har Plaga deg Trond Worren
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du vil hjelpe folk Trond Worren Du ble nesten audiopedagog Du tok mellomfag i psykologi Du var medisin student i Oslo og i Tromsø Du fikk 11 seksere på vitnemålet på gymnaset
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Legene reddet livet ditt to ganger på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Helse personell har plaget deg på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus Og på psykiatrisk avdeling på Dagali Dikemark Jeg reddet deg Trond Worren
I en 10 års tid Solgte jeg mine bøker på gata i Oslo på Majorstua og på Akersgata og på universitets gata Jeg fikk solgt 10000 bøker Det var diktsamling brita og diktsamling Alexander Rybak Og dikt og innlegg og diktsamling Med rød rose og diktsamling med bilde av meg på gyngehest Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata i Oslo har solgt mine bøker på stativ i ett år og tre måneder Og de har ikke solgt noen bøker av meg Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Og diktsamling brita og dikt og innlegg Norlis antikvariat Universitets gata 18 I Oslo har mine bøker utstilt ved kassa Og det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Og dagbok 1 og dagbok 2 og 20 håndskrevne dagbøker Og diktsamling brita og diktsamling Alexander Rybak Og dikt og innlegg Og diktsamling med rød rose og diktsamling med bilde av meg på gynge hest Og diktet kongen og tiggeren Og diktet en forfrossen uteligger og diktet kongen og tiggeren er mennesker begge to og diktet tiggeren og diktet når bombene har stilnet Norlis antikvariat deler ut 130 ark om at jeg har vært uteligger Og 50 ark dagbok notater på trykk i søkelyset wso I desember 2020 Og 50 ark intervju med tidligere statsråd liv Signe navarsete Om at uteliggere må få et hjem Norlis antikvariat deler ut 50 bøker bok 43 bud og bok den lille nye bibel Disse arka og bøkene deler også Nationaltheatret i Oslo ut i resepsjoenen Oslo nye teater deler ut mine bøker Stranda folkebibliotek har mine bøker utstilt Og ved kassa deler de ut 50 ark om at jeg har vært uteligger Og 50 ark dagbok notater på trykk i søkelyset wso I desember 2020 I Oslo Og 50 ark intervju med tidligere statsråd liv Signe navarsete om at uteliggere må få et hjem Stranda bokhandel har mine bøker i bokhylla Nationalbiblioteket nb.no Har lagt mine bøker ut på nettet Nationalbiblioteket låner ut mine bøker St Olav bokhandel har mine bøker i bokhandelen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Ramona og Mads Sæløen og rusmisbrukeren som har trua meg To ganger og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen Og finn Jarle Sæle og Anita apelthun sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer som et imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og bjørn og de personer jeg har nevnt Mot alle Sykdommer Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Bjørn skal hjerte opereres
Journalister og redaktører skriv til meg Idag om jeg kommet på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter dette innlegg på trykk i søkelyset i oktober 2021
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Dere i bladet kvinner og familie skriv til meg Idag om jeg kommet på trykk, i bladet kvinner og familie
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata 22 til 24 i Oslo

Side 882 i dagboken ikveld 11 oktober 2021 sier Trond Worren nå må folk gi til tiggere og uteliggere i verden

Ramona muntean lenuta frå Romania sa til meg at hun fikk ikke sosialhjelp I Norge da må folk gi penger til henne Når hun tigger Rom folk som tigger i Norge må få sosial hjelp i Norge siden de får så lite penger når de tigger De fleste personer I Norge gir ikke til tiggere og de som gir gir veldig lite Penger Mor Randi Worren kjøpte et hus til Ramona og familien Og huset i Romania kostet 150000 Mor Randi Worren fikk dokumentasjon på at Ramona kjøpte huset Som hun idag bor i Mor Randi Worren kjøpte et varmeanlegg til huset til Ramona Til 50000 Kroner og mor Randi fikk dokumentasjon på at Ramona kjøpte et varmeanlegg Og mor Randi Worren fikk dokumentasjon på at hun kjøpte briller Til Josef Jeg gav Ramona muntean lenuta 50000 kroner til kreft operasjon Av dattera rebecca Og Ramona og familien fikk 100000 kroner Av meg til mat og husleie og til strøm utgifter og til medisin utgifter og klær utgifter Jeg fikk dokumentasjon fra Ramona at datteren rebecca At hun var til røntgen kontroll mr av hodet til Rebecca
Journalister og redaktører skriv til meg om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i oktober 2021
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk I bladet psykisk helse
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag Til fredag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger Norli bokhandel universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 881 i dagboken ikveld 11 oktober 2021 sier Trond Worren kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Ramona og rebecca og Bjørn og Mads Sæløen mot alle sykdommer

Idag og ikveld har satan plaga og plaga og plaga meg Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer Og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er nå så dårlig psykisk at musti en miljø arbeider på borgergård vasker mitt rom En gang i uka Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyprexa For å passe på at jeg tar medisinen Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg har som Norge idag journalist fått 20 saker på trykk i Norge idag Og jeg har som journalist fått 10 saker på trykk i Aftenposten Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus Da jeg ble tvangsmedisinert fikk jeg ikke vite hvorfor de tvangsmedisinerte Jeg jeg var livredd Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier claus frå tyskland redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 880 i dagboken idag 11 oktober 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Alle fattige personer i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Idag hengte jeg 10 ark på gata i Hønefoss Og jeg leverte et ark til Ringerikes blad
På arket står det
Leste på forsiden i Aftenposten 11 oktober 2021 at en million barn kan dø av sult Bare 5 prosent av afghanske familier har nok mat å spise hver dag, ifølge fn Alle sultne personer i Afghanistan må nå få nok mat og et hjem og klær og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle fattige personer i Afghanistan må få mat og hjem og klær og rent vann
På tigger plakaten står det Alle fattige personer i Afghanistan må få mat og hjem og klær og rent vann Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 3 timer og 2 personer leste idag tigger plakaten Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til Personer på gata i Hønefoss I tre timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke Noe penger Jeg gav idag 40 kroner til ei rom dame Og jeg gav idag 60 kroner til ei Rom dame ved Filadelfia kirka Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Pave Frans og biden og putin og Jonas Gahr støre og erna solberg dere skal arbeide mot abort og aktiv dødshjelp og penge spill og porno og mobbing i verden
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk og rent vann
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal hver dag gi penger til tiggere og uteliggere
De fleste bisbedømme kontor i norge Deler gratis ut mine bøker i resepsjoenen Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel Kristne skriv til meg Idag om dere vil reise På pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas Og til lazarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som har politi anmeldt meg i Hønefoss og som vil politianmelde meg Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot meg I politiet I Hønefoss og i Oslo mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de blir utvalgt til disipler og profeter Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Det er mye viktigere å være kristen disippel og profet enn å være president i USA
Lesere støtt meg i mitt viktige arbeid og sett 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 kroner til Rom tigger dama Ramona muntean lenuta og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg til disippel I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han Eier Til de fattige Jeg er ufør og fattig Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Jeg elsker tiggerne De personer som ikke gir til tiggerne er grusomme
Vær ikke grusom sett 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Personer på borgergård har Plaga deg Trond worren
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du vil hjelpe folk Trond Worren Du ble nesten audiopedagog Du tok mellomfag i psykologi Du var medisin student i Oslo og i Tromsø Du fikk 11 seksere på vitnemålet på gymnaset
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Legene reddet livet ditt to ganger på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Helsepersonell plaget deg på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus Og på psykiatrisk avdeling på Dagali Dikemark Jeg reddet deg Trond Worren
I en 10 års tid Solgte jeg mine bøker på gata i Oslo på Majorstua og på Akersgata og på universitets gata Jeg fikk solgt 10000 bøker Det var diktsamling brita og diktsamling Alexander Rybak Og dikt og innlegg og diktsamling Med rød rose og diktsamling Med bilde av meg på gynge hest Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata 22 til 24 i Oslo har solgt mine bøker på stativ i ett år og tre måneder Og de har ikke solgt noen bøker av meg Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Og diktsamling brita og dikt og innlegg Norlis antikvariat Universitets gata 18 I Oslo har mine bøker utstilt ved kassa Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Og dagbok 1 og dagbok 2 og 20 håndskrevne dagbøker Og diktsamling brita og diktsamling Alexander Rybak Og dikt og innlegg og diktsamling Med rød rose og diktsamling med bilde av meg på gynge hest Og diktet kongen og tiggeren Og diktet en forfrossen uteligger og diktet kongen og tiggeren er mennesker begge to og diktet tiggeren og diktet når bombene har stilnet Norlis antikvariat deler ut 130 ark om at jeg har vært uteligger Og 50 ark dagbok notater på trykk i tidsskriftet søkelyset wso I Oslo desember 2020 og 50 ark intervju med tidligere statsråd liv Signe navarsete om at uteliggere må få et hjem Norlis antikvariat deler ut 50 bøker 43 bud Og boken den lille nye bibel Og dette deler også Nationalteateret ut for meg Og Oslo nye teater deler ut mine bøker Nationalbiblioteket nb.no Har lagt mine bøker ut på nettet Nationalbiblioteket låner ut mine bøker Stranda folkebibliotek har mine bøker utstilt Og ved kassa deler de ut 50 ark om at jeg har vært uteligger Og 50 ark Dagbok notater på trykk i søkelyset i desember 2020 Og 50 ark intervju med tidligere statsråd liv Signe navarsete om at uteliggere må få et hjem Stranda bokhandel har mine bøker i bokhylla St Olav bokhandel Akersveien 14 har mine bøker i bokhandelen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rusmisbrukeren som har trua meg To ganger og Mads Sæløen og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal Og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen Og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og bjørn og de personer jeg har nevnt Mot alle Sykdommer Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Journalister og redaktører skriv til meg Idag om jeg kommet på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk mitt innlegg i søkelyset i oktober 2021
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Dere i bladet kvinner og familie skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i bladet kvinner og familie
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata 22 til 24 i oslo