Side 1058 i dagboken ikveld 17 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Jeg vekket Lasarus opp fra de døde Lasarus er i Guds rike Jeg vekket jairus datter opp fra de døde Jairus datter er i Guds rike Jeg ble korsfestet drept og jeg stod opp fra de døde den tredje dag Jeg gikk på gennesareth sjøen Jeg stilna stormen på gennesareth sjøen Det skal bli en ny himmel og en ny jord Uten død sorg og pine
I bibelen står det at de små barn hører Guds rike til
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Abraham og moses er i Guds rike
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Kong Herodes og Pilatus er i helvete
Les om kong Herodes og Pilatus i evangeliet i bibelen
Dere i forlag dere kan utgi en og en side i bokform hvis dere vil
Dere i forlag hvis dere vil utgi mine bøker i bokform Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond Worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om dere vil sette på trykk det jeg har skrevet i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1058 i dagboken ikveld 17 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Jeg vekket Lasarus opp fra de døde Lasarus er i Guds rike Jeg vekket jairus datter opp fra de døde Jairus datter er i Guds rike Jeg ble korsfestet drept og jeg stod opp fra de døde den tredje dag Jeg gikk på gennesareth sjøen Jeg stilna stormen på gennesareth sjøen Det skal bli en ny himmel og en ny jord Uten død sorg og pine
I bibelen står det at de små barn hører Guds rike til
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Abraham og moses er i Guds rike
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Kong Herodes og Pilatus er i helvete
Les om kong Herodes og Pilatus i evangeliet i bibelen
Dere i forlag dere kan utgi en og en side i bokform hvis dere vil
Dere i forlag hvis dere vil utgi mine bøker i bokform Søk på nettet Trond Worren utgivelser Trond Worren dagbok
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om dere vil sette på trykk det jeg har skrevet i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo