Side 1048 i dagboken idag 13 januar 2022 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag ble en 14 åring frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til han Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg En person ble idag frelst Du får møte han i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 676 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem 207 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Psykotiske og rusmisbrukere og prostituerte er mennesker
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Maria magdalena er i Guds rike
Les om Maria magdalena i bibelen
Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er nå så dårlig psykisk at jeg kan ikke bo i egen leilighet i Oslo Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyprexa for å passe på at jeg tar medisinen Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier Klaus fra Tyskland redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redde meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Rebecca og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg De fleste bispedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker Bok 43 bud og boken den lille nye bibel og diktsamling eksamen og den lille diktsamling Disse bøkene deler også Oslo nye teater og Nationaltheatret gratis ut Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilegrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og bøkene den lille nye bibel Taler per askilsrud i metodist kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski i Norge og på sifnos og på Korfu i Hellas og ved Lasarus grav
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Catrine th Paulsen og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter
Dere som arbeider i forlag utgi min dagbok i bokform Jeg sender dere en og en side hver dag som dere kan utgi i bokform
Dere i forlag skriv til meg snarest om dere vil utgi mine bøker i bokform Søk på nettet Trond Worren dagbok Trond Worren utgivelser Journalister og redaktører skriv til meg idag om dere vil sette på trykk der jeg har skrevet i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet Psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om dere vil sette på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student Og tidligere bok selger i 2 år på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måner på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo