Siden 7 i dagboken

Side 7 i dagboken

Idag 17 august 2018 overførte jeg 1500 kroner til tigger dama Ramona i
Romania
Pengene går til ovn og bord og stoler og seng

Ikveld 17 august 2018 sa Guds sønn Jesus Kristus til meg
Du er min venn
Jeg er med deg

Ikveld 17 august 2018 sa Guds sønn Jesus Kristus til meg
Jeg og du og disiplene
Jeg er med deg

Ikveld 17 august
Sa Guds sønn Jesus Kristus til meg
Du var ved lazarus grav

Ikveld 17 august 2018 sa Guds sønn Jesus Kristus til meg
Du var inne i kirka i getsemane

Idag 18 august forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 67
Personer og jeg bad til Gud store deler av dagen
1 person sparket idag Til tigger koppen

Guds sønn Jesus Kristus helbredet den blinde tiggeren bartimeus
Så han kunne se

I kveld sa Guds sønn Jesus Kristus til meg
Du var i getsemane
Jeg er med deg

8 august 2018 sa Guds søn Jesus Kristus til meg

Jeg er med deg

8 august 2018
Igår kveld sa Guds sønn Jesus Kristus til meg
De sultne I nord Korea
Må få mat klær Og hjem