Idag 16 september 2020 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke ruse deg på alkohol og røyk og snus

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke ruse deg på alkohol og røyk og snus

Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 4 timer
Og 6 personer leste Tigger plakaten

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Du skal ikke selge alkohol og røyk og snus i butikker

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 98 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 4 timer og jeg fikk 40 kroner
I Asker og i Hønefoss har 305 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem
Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 140000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss
Kristne støtt meg i dette viktige arbeid og sett 1000 kroner i uka Til konto 50241089344
Idag ringte jeg til national teateret resepsjonen og de så at de hadde lagt
10 bøker den lille nye bibel I bokhylla og 25 ark der det står om meg som uteligger
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for leder Bjarte på skjønnlitteratur I Norli bokhandel universitets gata 22 til 24 i Oslo Han selger mine bøker
Bok 43 bud Og bok den lille nye bibel og dikt og innlegg og diktsamling brita
Lesere gå dit og kjøp mine bøker
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for leder i wso Joar Tranøy
Han har sagt til meg at de setter noe på trykk av meg i søkelyset som kommer ut i november 2020
Jeg er nå ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo Der det er stress og stress og stress Jeg er redd for at jeg blir plaga av nerve sammen brudd hvis jeg reiser til Oslo
Jeg har tigga I 16 år og 190 personer har Plaga meg på gata Som har ført til At jeg er Ufør
Kristne skriv til meg ikveld om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel som er utstilt i de fleste bisbedømme kontor i norge
Det er bare Bjørgvin bisbedømme som ikke har mine bøker utstilt i resepsjoenen
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og rebecca og Ramona og Bjarte leder på skjønnlitteratur og leder i wso Joar Tranøy og redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Beskjed til leder Joar Tranøy i wso
Dette innlegg kan dere hvis dere vil sette på trykk i søkelyset

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss