Ikveld 29 september 2020 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Maria magdalena er i Guds rike

Lesere dere kan lese om Maria magdalena i bibelen

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Joar Tranøy dere kan hvis dere vil sette det jeg har skrevet på trykk i søkelyset Til november
Skriv til meg snarest ikveld om dere vil sette det jeg har skrevet på trykk
I søkelyset

Beskjed til alle kristne som leser min e post

Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg Jeg har tigga I 16 år og 190 personer har Plaga meg som har ført til At jeg er uførKristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn
Bjørn er plaga av hjerte sykdom
Jeg er blitt bedre i musklaturen i nakken
Men jeg er fortsatt plaga i muskulaturen i nakken
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 29 september 2020 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Du er urettferdig behandlet trond worren

Joar Tranøy skriv til meg snarest i kveld om jeg får det jeg har skrevet på
Trykk i søkelyset i november

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 29 september 2020 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakatenJeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du ble lagt i belte på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus

Idag møtte jeg ei dame på 36 år utenfor Filadelfia kirka
Hun sa hun ble frelst for 14 dager siden etter at hun hadde hørt meg forkynne om guds sønn jesus kristus
Hun sa hun hadde lånt min bok 43 bud på Ringerikes bibliotek
Og hun hadde sett på bloggen min
I Asker og i Hønefoss har 306 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 140000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss
Lesere støtt meg i dette viktige arbeid og sett 1000 kroner i uka Til konto 50241089344
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 115 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 3 timer og jeg fikk 80 kroner
Jeg gav 280 kroner til Rom tigger dama Monica i hønefoss som sitter utenfor
Filadelfia kirka
Idag var det fullt av folk inne i Filadelfia kirka og bare en av dem som var inne i kirka gav meg penger I tigger koppen
Ei dame så hun bad til Gud for meg men hun la ingen penger I tigger koppen
Idag leste bare en person tigger plakaten
Og ingen så på min bok den lille nye bibel som står utstilt på gata
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for leder i wso Joar Tranøy
Han setter på trykk nå i november i søkelyset De 43 bud som jeg har fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for Bjarte leder på skjønnlitteratur
I Norli bokhandel universitets gata 22 til 24 i Oslo
Han selger mine bøker
Bok 43 bud Og bok den lille nye bibel og dikt og innlegg og diktsamling brita
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for redaktør Øyvind Lien i Ringerikes
Blad som setter på trykk dette dikt av meg
Du skal ikke Trampe
På en tigger som er
Sunket i kne
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg
Jeg har tigga I 16 år og 190 personer har Plaga meg som har ført til At jeg er Ufør
Kristne lesere skriv til meg snarest idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias
Jeg er plaga i nakke musklaturen
Jeg har blitt bedre
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Joar Tranøy skriv til meg snarest idag om jeg får dette innlegg på trykk i søkelyset Til november
De fleste bisbedømme kontor i norge deler gratis ut mine bøker i resepsjoenen

Trond worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 28 september 2020 sier Trond Worren at kveldens dikt er

Kveldens dikt er

Du skal en gang dø
Du også

Putin skal En gang dø
Trump skal en gang dø
Erna solberg skal en gang dø
Tiggeren skal En gang dø
Uteliggeren Skal en gang dø
Det de alle sammen har
Til felles er at de er
Mennesker alle sammen

Trond Worren tidligere uteligger

Joar Tranøy skriv til meg snarest ikveld om jeg får dette dikt på trykk i søkelyset
Til november

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet i og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 28 september 2020 sier Trond Worren jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som journa list

Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som journalistJeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er nå så dårlig psykisk at pleierne må gi meg medisinen zyprexa For å passe på at jeg tar medisinen
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum 4 timer Og det er tøft og slitsomt
Satan plager meg i Hønefoss sentrum
Idag står det på tigger plakaten

Jeg ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Bilde av meg og tigger plakaten ble sendt til leder i wso Joar Tranøy og til
Anita apeltun sæle i avisa Norge idag
Jeg ble lagt i belte på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus
Jeg var 8 måneder innlagt på lukka psyk avd på Dagali Dikemark
Der sykepleier claus redda meg
Søk på nettet Trond Worren dagbok sykepleier claus redda meg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi
Jeg er plaga av muskel smerter i nakken når jeg vender hodet til siden
Jeg har blitt bedre
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for Bjarte leder på skjønnlitteratur
I Nordli bokhandel Universitetsgata 22 til 24 i Oslo
Han selger mine bøker bok 43 bud Og bok den lille nye bibel og diktsamling brita Og dikt og innlegg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for leder i wso Joar Tranøy
Som setter på trykk i søkelyset nå til november de 43 bud som jeg har fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad som setter på trykk i avisen dette dikt
Du skal ikke Trampe
På en tigger som
Er sunket I kne

Trond Worren

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 95 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 4 timer og jeg fikk 200 kroner Av en rusmisbruker
Jeg gav idag 200 kroner til Rom tigger dama Monica ved Filadelfia kirka i Hønefoss og jeg gav 200 kronet til en rusmisbruker
I Asker og i Hønefoss har 306 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 140000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss
Kristne skriv til meg Idag hvor mye penger dere vil gi meg i uka
Til konto 50241089344
Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg
Jeg har tigga I 16 år og 190 personer har Plaga meg på gata

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 Hønefoss
Besjed til Joar Tranøy skriv til meg snarest idag om jeg får dette innlegg på trykk
I søkelyset til november 2020
De fleste bisbedømme kontor i norge Deler ut gratis mine bøker i respsjonen

Ikveld 27 september 2020 talte Guds sønn Jesus kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

De fleste personer I Norge gir blaffen i tiggerne
Jeg elsker tiggerne

Ikke gi blaffen i meg sett inn 1000 kroner i uka Til konto
50241089344
Skriv til meg snarest ikveld hvor mye penger dere vil gi meg i uka
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 27 september 2020 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Du ble dårlig av den tilleggs medisinen du fikk av lege atle På Dagali Dikemark

Jeg var innlagt på Dagali Dikemark psykiatriske avd lukka avd i
8 måneder Og min lege var Atle
Joar tranøy
Hvis dere vil kan dere sette dette på trykk i søkelyset Til november
Skriv til meg snarest ikveld om dere vil sette dette på trykk i november 2020

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 27 september 2020 sier Trond Worren at legen min Atle på Dagali Dikemark gav meg psykiatriske tillegg me disiner jeg ble dårlig av

Da jeg var innlagt på lukka psyk avd på dagali dikemarkDa ville legen min at jeg skulle ta en tillegg medisin
Jeg sa jeg ikke trengte noen Tilleggs medisin
Men legen min Atle gav seg Ikke han sa Jeg skulle ta
Tilleggs medisinen
Og etter et par dager da jeg tok tilleggs medisinen ble jeg
Meget dårlig
Jeg ble plaga av konsentrasjons plager og jeg fikk problemer
Med å gå på venstre ben og sykepleier claus så at jeg ble dårlig
Og han sa jeg ikke skulle Ta tilleggmedisinen
Og jeg slutta å ta tilleggs medisinen
Finn ut hvilken tilleggs medisin jeg fikk
Den gangen tok jeg bare zyprexa og nå tar jeg bare zyprexa

Joar Tranøy skriv til meg snarest om dere vil sette dette innlegg på trykk
I søkelyset i november 2020

Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn
Jeg har blitt bedre i musklaturen i hals og nakke men jeg får fortsatt vondt
Når jeg bøyer hodet til siden
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg
Jeg har tigga I 16 år og 190 personer har Plaga meg på gata Som har ført til At jeg er Ufør og jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør
Øyvind Lien i Ringerikes blad

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 27 september 2020 fikk jeg e post fra leder i wso Joar tranøy

Ikveld fikk jeg e post fra leder Joar Tranøy i wsoHan skrev at jeg får på trykk i søkelyset nå til november 2020
Der jeg skrev at jeg gav 140000 kroner til Rom tigger dama
Ramona muntean lenuta og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg
Til disippel

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

De rike skal gi alt det De Eier og har til fattige tiggere

I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen
Og Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at
Han skal gi alt det han Eier Til de fattige

Jeg er ufør og meget fattig
Alle lesere Gi alt det dere eier til meg som er meget fattig
Så gir jeg pengene til fattige rom tiggere
Gi alt dere eier og har av penger inn på konto 50241089344 Det er livsviktig
Hvis dere ikke vil gi alt dere eier og har av penger til meg så sett inn
1000 kroner i uka Til konto 50241089344
Skriv til meg snarest i kveld hvor mye penger dere vil gi meg i uka

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss