Idag 25 april 2020 plaga satan meg i tre timer i Hønefoss sentrum

Idag plaga satan meg i tre timer i hønefoss sentrumBe til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og oberstløytnanten og alle på borgergård
Be til Gud for alle personer som har Plaga meg og de som vil plage meg
Be til Guds sønn Jesus Kristus at han frelser de og utvelger dem til disipler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 4 timer
Og det er tøft og slitsomt
Jeg er nå så dårlig psykisk at jeg kan ikke ha egen leilighet
Og pleierne passer på om jeg tar min medisin zyprexa
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg var på lukka psyk avd på Dikemark Dagali i 8 måneder
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
I Asker og Hønefoss har 234 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 201 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Idag står det på tigger plakaten
Du skal ikke selge alkohol og røyk og snus i butikker
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du skal ikke selge røyk snus og alkohol i butikker
I løpet av 3 timer så 8 personer på tigger plakaten
Ingen så på bøkene den lille nye bibel som står ved
Filadelfia kirka
Idag fikk to personer bøkene mine den lille nye bibel

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og
dikter og tidligere uteligger og tidligere aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss