Idag 30 april 2020 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag skjedde et stort mirakel i HønefossEn 13 åring og en 14 åring og en 15 åring og en 13 åring
Ble idag frelst etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata i Hønefoss
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
4 personer ble idag frelst
Du får møte dem i Guds rike
2 personer fikk idag min bok 43 bud
Og jeg så til dem at de måtte lese mine dagbøker på nettet
I Asker og Hønefoss har 238 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus på gata og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 3 timer og jeg fikk 15 kroner
Idag sendte jeg 10 bøker 43 bud til Møre biskopen
Oslo biskopen har mine bøker på utstilling i resepsjonen
Idag plaga satan meg i 2 og en halv time
Idag står det på tigger plakaten
Jeg sov ute på ski
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du sov ute på ski

Ski ligger en times bilkjøring fra Oslo
Jeg så Guds sønn Jesus Kristus på ski
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som har Plaga meg og de personer som vil plage meg
Be til Gud at Gud frelser dem
Be til Guds sønn Jesus Kristus at han utvelger dem til disipler
Be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
En forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss Trond worren

Idag 29 april 2020 plaga satan meg 3 og en halv time

Idag plaga satan meg 3 og en halv timeIdag står det på tigger plakaten
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Idag sendte jeg 10 bøker 43 bud til Nidaros biskopen Herborg finnset
Idag var det 3 personer som så på tigger plakaten
Ingen så på bøkene mine som er utstilt på gata
En person fikk min bok 43 bud
Kristne be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum
4 timer og det er tøft og slitsomt
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet
Jeg er nå så dårlig psykisk at pleierne må vaske mitt rom
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
I Asker og Hønefoss har 234 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 28 april 2020 plaga satan meg i 3 og en halv time

Idag plaga satan meg i tre og en halv timeIdag står det på tigger plakaten
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
I løpet av 4 timer var det 9 personer som leste min tigger plakat som stod på Filadelfia kirka
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 110 personer og jeg tigga 4 timer og jeg fikk 50 kroner
Jeg bad til Gud store deler av dagen
Idag sendte jeg 10 bøker 43 bud til biskop Atle Sommerfeldt
Som kan legge bøkene mine i resepsjonen
Oslo biskopen har lagt bøkene mine i resepsjonen
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Nå er jeg så dårlig psykisk at pleierne må vaske mitt rom
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum 4 timer
Og det er tøft og slitsomt
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha egen leilighet
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som har Plaga meg og for alle personer som vil plage meg
Be til Gud at Gud frelser dem
Be til Guds sønn Jesus Kristus at han utvelger dem til disipler

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student Borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 27 april 2020 plaga satan meg i tre og en halv time

Idag plaga satan meg i 3 og en halv time

Idag står det på tigger plakaten
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Idag så ingen på tigger plakaten
Ingen så på mine bøker den lille nye bibel som er utstilt på gata
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å dra til Oslo
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum
4 timer og det er tøft og slitsomt
Jeg er nå så dårlig psykisk at pleierne må vaske mitt rom
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha egen leilighet
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot alvorlig angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 98 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 4 timer men jeg fikk ikke Noe penger Jeg gav 200 til en rom mann
Idag sendte jeg 10 bøker 43 bud til stranda bokhandel
6200 stranda De deler gratis ut mine bøker
I Asker og Hønefoss har 234 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Kristne be til Gud for alle personer som har Plaga meg og for de personer som vil plage meg
Be til Guds sønn Jesus Kristus at han frelser dem og utvelger dem til disipler
Be til Gud at Gud helbreder meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og oberstløytnanten

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 26 april 2029 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Jeg kan utvelge de personer som har Plaga deg til disipler

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og
Og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 26 april 2020 sier Trond Worren kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som har Plaga meg og for alle personer som vil plage meg

Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som har Plaga meg og alle personer som vil plage megBe til Gud at Gud frelser dem og utvelger dem til disipler

Kristne be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og oberstløytnanten

Ikveld hadde jeg litt vondt i min skjeve rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Nå er jeg så dårlig psykisk syk at jeg får vaske hjelp på rommet mitt

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 25 april 2020 plaga satan meg i tre timer i Hønefoss sentrum

Idag plaga satan meg i tre timer i hønefoss sentrumBe til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og oberstløytnanten og alle på borgergård
Be til Gud for alle personer som har Plaga meg og de som vil plage meg
Be til Guds sønn Jesus Kristus at han frelser de og utvelger dem til disipler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 4 timer
Og det er tøft og slitsomt
Jeg er nå så dårlig psykisk at jeg kan ikke ha egen leilighet
Og pleierne passer på om jeg tar min medisin zyprexa
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg var på lukka psyk avd på Dikemark Dagali i 8 måneder
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
I Asker og Hønefoss har 234 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 201 personer I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Idag står det på tigger plakaten
Du skal ikke selge alkohol og røyk og snus i butikker
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du skal ikke selge røyk snus og alkohol i butikker
I løpet av 3 timer så 8 personer på tigger plakaten
Ingen så på bøkene den lille nye bibel som står ved
Filadelfia kirka
Idag fikk to personer bøkene mine den lille nye bibel

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og
dikter og tidligere uteligger og tidligere aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 24 april 2020 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag skjedde et stort mirakel i HønefossEn gutt på 13 år og en gutt på 14 år ble idag frelst etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til dem
Guds sønn Jesus Kristus Sa til meg idag
To personer ble idag frelst
Du får møte dem i Guds rike
Jeg sa til de to guttene at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Korfu og syfonos Og på ski
De to guttene fikk av meg 4 bøker den lille nye bibel
Jeg sa til de at de måtte gi en bok til foreldra
Idag står det på tigger plakaten
Du skal ikke være Rasist
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du skal ikke være Rasist
Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i tre timer og 1 person så på Tigger plakaten
Ingen så på bøkene den lille nye bibel som er utstilt på gata
Idag sendte jeg 10 bøker den lille nye bibel til Oslo biskopen som har utstilt mine bøker i resepsjonen
Jeg la 10 bøker den lille nye bibel i postkasse til Ringerike blad
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 32 personer på gata i Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 3 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Idag var jeg plaga i tre timer i Hønefoss sentrum
Ikveld på borgergård så en av helse sjefene at han hadde kjøpt min bok Alexander Rybak På Nordli bokhandel på cuben i hønefoss
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som har Plaga meg og de personer som vil plage meg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og oberstløytnanten
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Og idag ble jeg plaga 3 timer i Hønefoss sentrum

Trond Worren en psykisk syk og forfulgt disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss