Idag 31 januar 2020 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag skjedde et stort mirakel i Hønefoss

3 gutter på 13 år og en gutt på 15 år ble idag frelst etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata i Hønefoss
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
4 personer ble idag frelst
Du får møte dem i Guds rike

De 4 personene fikk mitt ark der det står om boken min den lille nye bibel
Idag står det på tigger plakaten
Du skal ikke stikke folk med kniv
Dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 4 timer
Og syv personer leste tigger plakaten
I Asker og Hønefoss har 196 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til folk på gata og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 4 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Matias og barneverns pedagogen og rusmisbrukeren og Jan og Jon Arne og Ramona og rebecca og David og josef og Samuel Og Marta og Rachela og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigget og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 30 januar 2020 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Jeg ble korsfestet og drept og jeg stod opp fra de døde den tredje dag

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Jeg vekket lazarus opp fra de døde
Jeg vekket Jairus datter opp fra de døde

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Ikveld 30 januar 2020 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Du skal ikke stikke folk med kniv

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa

Jeg gikk på gennesareth sjøen
Jeg Stilna stormen På gennesareth sjøen

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og dikter og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 30 januar 2020 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakatenDu skal ikke mishandle din kone
Dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 4 timer
Og 7 personer leste tigger plakaten
Idag hengte jeg opp et ark 10 steder i Hønefoss sentrum
På arket står det om boken min den lille nye bibel
Søk på nettet og les den lille nye bibel
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 155 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 4 timer og jeg fikk 80 kroner
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Unni og Elias og Matias og barneverns pedagogen og rusmisbrukeren
Og Jan og Jon Arne og Ramona og rebecca og David og josef og Samuel Og Marta og Rachela og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Idag sa en person spydig mot meg du er gal
179 personer har sagt stygge ting mot meg

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Dikt når man blir gal

Når man blir galDa vet man at
Verden er galere

Trond Worren tidligere uteligger

Utskrevet fra psyk avd
Til Gale huset
Jordkloden

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Elsk din fiende

Hvem på Gale huset Jordkloden
Elsker sin Fiende

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Gi alt det du eier til de fattige

Hvem på Gale huset Jordkloden
Gir alt det de eier Til de fattige

Jeg har tigga siden 2004 og frem til idag
Og ingen har gitt alt det De Eier til meg
Det meste jeg har Fått av en person
Er 500 kroner
Ingen har spurt meg
Har du nok penger til husleie
Har du nok penger til mat
Har du nok penger til medisiner
Har du nok penger til klær
500 kroner er ikke nok til husleie på Gale huset Jordkloden

Gjør noe med dette og sett et fast ukentlig beløp på konto
50241089344
Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

Dikt å glede Et menneske

Den som vil gledeEt menneske
Blir ikke
Arbeidsledig

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Borgergård borgergata 30 hønefoss

Idag 29 januar 2020 sier Trond Worren Putin og Trump og etteretning og forsvaret og pst og erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad Og Knut Arild hareide og finn Jarle sæle følg med de som jobber på Litteraturhuset i oslo

Putin og Trump og etteretning og forsvaret og pst og erna solberg og kjell ingolf ropstad og knut arild hareide og finn jarle sæle følg med de som jobber påLitteratur husets café og på litteratur husets bokhandel og på litteratur husets
Administrasjon
Litteratur huset har i løpet av 1 år delt ut gratis 100 Diktsamlinger av Meg
Det er diktsamlingen Brita og diktsamlingen Alexander Rybak og diktsamlingen
Dikt og innlegg
Jeg har solgt 10000 diktsamlinger på gata i Oslo
Jeg har fått vite av de som jobber på Litteratur huset at de vil ikke lenger
Dele ut mine Diktsamlinger siden jeg har ringt dem flere ganger
Der jeg har spurt om mine diktsamlinger fortsatt deles ut på litteratur huset
Ved avisene. Og idag ringte jeg litteratur husets bokhandel og han sa Jeg fikk ikke lov å ringe dem mer og det samme så de på Litteraturhuset café
Selvsagt må jeg ha lov til å ringe Litteraturhuset og spørre om de fortsatt deler ut mine Diktsamlinger. De kan ikke slutte å dele ut mine Diktsamlinger bare på grunn av at jeg ofte ringer dem
Jeg tror at det er en annen grunn til at de ikke vil dele ut mine Diktsamlinger
Og jeg tror de ikke vil dele ut mine Diktsamlinger siden de har fått vite
At jeg er profet og disippel og jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus
Til 120000 personer på gata i Oslo og Asker og Hønefoss og 192 personer har blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Dette tror jeg at de som jobber på Litteraturhuset ikke liker
Jeg tror de motarbeider oss Kristne og jeg har blitt drapstruet på gata og spytta på på gata og 178 personer har sagt stygge ting mot meg og psykologen min
Mari på Dagali Dikemark sykehusveien 15 sa jeg ikke skulle forkynne om Guds sønn Jesus Kristus og legen min Atle på Dikemark Dagali sa jeg skulle ta en tilleggs medisin som jeg ble dårlig av Jeg fikk store konsentrasjoner problemer og problemer med å gå så jeg slapp å ta medisinen
Nå tar jeg bare zyprexa mot angst
Når jeg skriver at Forsvaret må passe på meg så vil jeg si at jeg var på flyge prøvene på rygge i forsvaret og jeg gikk ut på speil testen så det var like før jeg kom inn på luftforsvarets flyge skole
Den gangen ville jeg bli jager flyger Og det vil jeg ikke nå
Nå vil jeg hjelpe folk og jeg ble nesten audiopedagog jeg strøk på siste eksamen
Og på gymnaset fikk jeg 11 seksere og resten 5 ere på vitnemålet og jeg var lege student i Oslo og Tromsø Og jeg fikk bestått i kjemi og latin og statistikk
Jeg er utdannet adjunkt på universitetet
Jeg er sersjant på rekruttskolen på værnes

Idag står det på tigger plakaten
Du skal ikke være Rasist
Dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 3 timer og 7 personer Så på tigger plakaten og idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen og jeg tigga 3 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Kristne kontakt mange kristne og be hver dag til Gud hele året for de som motarbeider meg på Litteraturhuset og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Matias og barneverns pedagogen og rusmisbrukeren og Jan og Jon Arne og Ramona og rebecca og David og josef og Samuel Og Marta og Rachela og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss
Idag sendte jeg boken den lille nye bibel og portrettet av redaktør Bjønnulv evenrud I folk er folk dette sendte jeg til Bent høie og trine Skei grande
Og til forsvarsministeren

Idag 28 januar 2020 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke utføre aktiv dødshjelp

Dette bud har jeg fått fra Guds sønn Jesus Kristus

Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 3 timer men ingen
Leste tigger plakaten
Idag sendte jeg boken den lille nye bibel og portrettet av redaktør i folk er folk
Bjønnulv evenrud
Dette sendte jeg til Kjell Ingolf Ropstad Og til Knut Arild hareide og til
Nationalteateret

Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Matias og barneverns pedagogen og rusmisbrukeren og Jan og Jon Arne og Ramona og rebecca og David og josef og Samuel Og Marta og Rachela og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss