I Asker og hønefoss har 115 personer blitt frelst

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 120000 personer på gata i Oslo og Asker og Hønefoss og i Asker og Hønefoss har 115 personer blitt frelstEtter at jeg har forkynt
At Guds sønn Jesus Kristus gikk på gennesareth sjøen
Han stilna stormen På gennesareth sjøen
Guds sønn Jesus Kristus vekket Lasarus opp fra de døde
Guds sønn Jesus Kristus vekket Jairus datter opp fra de døde
Guds sønn Jesus Kristus helbredet en lam og en blind
Guds sønn Jesus Kristus Sa elsk dine fiender
Guds sønn Jesus Kristus ble korsfestet og drept og han stod opp
Fra de døde den tredje dag
Guds sønn Jesus Kristus er en soning for våre synder
Det skal bli en ny himmel og en ny jord Uten død sørg og pine
For oss Kristne
Her på jorda er det død sørg og pine

Dette forkynner jeg til folk på gata i Hønefoss Og jeg spør folk på gata i Hønefoss om de tror på det som jeg forkynner
Og de som blir frelst svarer ja og det er stort sett ungdommer på 13 og 14 og 15 og 16 år og Guds sønn jesus kristus sier til meg at de har blitt frelst
Og at jeg får møte dem i Guds rike

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss