Legen min Atle på Dagali Dikemark gav meg en tilleggs medisin som jeg ble dårlig av

Legen min Atle på Dagali Dikemark sykehusveien 15 på psyk avdLukka avd gav meg en tillegg s medisin som jeg ble dårlig av
Jeg fikk store konsentrasjons problemer og jeg fikk problemer
Med å gå på venstre fot
Sykepleier claus så at jeg ble dårlig og han sa Jeg ikke skulle Ta tilleggs medisinen claus redda meg på Dikemark Dagali
Og psykologen min Mari på Dikemark Dagali sa jeg ikke skulle
Forkynne om Guds sønn Jesus Kristus
Selvsagt må jeg ha lov til å Forkynne om Guds sønn Jesus Kristus
Det er jo ytringsfrihet i Norge
Putin Trump og etterretning og pst og erna solberg og kjell ingolf robstad
Følg med legen min Atle og psykologen min Mari
Og fastlegen min sing i Hønefoss
På psyk avd 35 på Ullevål Sykehus der fikk jeg problemer med magen
Og Guds sønn Jesus Kristus helbreda magen min
Og to ganger da jeg har drukket kaffe på borgergård
Så har jeg fått vondt i magen 15 minutter etter at jeg har drukket
Kaffe en og Guds sønn Jesus Kristus har helbreda magen min
Begge ganger etter at jeg har drukket kaffe en på borgergård
Nå vil jeg ikke drikke kaffe på borgergård
Og idag da jeg fikk medisinen min zyprexa og en plastkopp med vann
Så fikk jeg igjen problemer med magen 10 minutter etter
At jeg fikk medisinen av sykepleier
Jeg bad til Guds sønn Jesus Kristus at han måtte helbrede Min mage
Og Guds sønn Jesus Kristus helbreda min mage
Idag var jeg plaga Av angst to timer Jeg var redd
Putin Trump og etterretning og pst og erna solberg og Kjell Ingolf
Robstad følg med alle som jobber og bor her på borgergård i hønefoss
La meg være i fred jeg er syk og ufør
Jeg ble tvangsmedisinert og lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss 3 timer
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
178 personer har sagt stygge ting mot meg i Oslo og Asker og Hønefoss
Som har ført til At jeg har blitt ufør
Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere
Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss