Idag 4 oktober 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jordkloden Er en røverhule

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Jordkloden Er en røver hule

På den andre siden av tigger plakaten står det

Vil du høre om Guds sønn Jesus Kristus

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 29 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer men jeg fikk ikke Noe
Penger
Idag snakka jeg med oberst løytnanten og jeg sa til han at jeg hadde blitt politi
Anmeldt og politi mannen sa til meg at hvis de fikk flere klager mot meg
Så ville de utvise meg fra Hønefoss sentrum
Politianmeldelsen var klage mot meg at jeg var ufin men det er bare løgn
Jeg står fredelig og spør folk i Hønefoss om de vil høre om Guds sønn Jesus Kristus og oberst løytnaten sa til meg idag at politiet har ikke lov til å utvise meg fra Hønefoss sentrum for det er ytringsfrihet
Idag gav jeg oberstløytnaden mitt brev der det står at putin og trump og etterretning og erna Solberg og Kjell Ingolf ropstad må sørge for at politiet I Hønefoss og Oslo og Asker lar meg få lov til å Forkynne om Guds sønn Jesus Kristus på gata. Å forkynne om Guds sønn Jesus Kristus på gata er verden s viktigste jobb så det brevet oberstløytnaden fikk av meg er sendt til forsvarsministeren og til sjefen på krigs skolen og til sjefen for F 35 Jagerflyene på Ørlandet og til sjefen for luftforsvarets befalsskole på Kjevik
Jeg skrev at jeg var på luftforsvarets flyger prøver på rygge
Men jeg fikk ut på speil testen så det var like før at jeg kom inn på
Luftforsvarets flyge skole og den gangen ville jeg bli jager flyger
Og det vil jeg ikke bli nå jeg er sersjant på rekrutt skolen på Værnes
I luftforsvaret
Nå vil jeg hjelpe folk som helse arbeider og siden jeg vil hjelpe folk
Så gikk jeg tre år på Bjørknes privat gymnas og der fikk jeg
11 seksere og resten 5 ere på vitnemålet og jeg var ett år lege student i Oslo og Tromsø Der jeg bestod på kjemi og statistikk og latin for å hjelpe
Folk
Idag fikk Jan på borgergård Han som har solgt øl i Paris
Han fikk 100 kroner Av meg og Jon Arne som jeg har fått klær av
Til 35 000 kroner Han fikk 100 kroner Av meg
Jan slår seg selv i hodet flere ganger og Han har fått sår i hodet
Jeg har sagt til han at han må plastre såret og ikke slå seg i hodet
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og alle på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg er plaga av hudsykdom
Og insekt bitt

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss