Idag 16 september 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Den 14 september 2019 ble en 13 åring fra Chile frelst

På den andre siden av tigger plakaten står det

Den 14 september ble en 8 åring frelst

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 138 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 4 timer og jeg fikk
1 krone
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Ramona og rebecca og David og Samuel Og Josef og Marta og rahela og Alle Personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg er plaga av hud sykdom
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Bjørn er plaga av kreft

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 Hønefoss
Søk på nettet Trond Worren 35 bud Og skriv til meg snarest om dere forkynner om de 35 bud