Beskjed til alle kristne som leser min e post

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 120000 personer gratisI Oslo Asker og Hønefoss og 17 personer har blitt frelst i Asker og Hønefoss
Etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem
Søk på nettet Trond Worren 35 bud
Kristne svar meg snarest idag om dere forkynner om de 35 bud
Og svar meg idag om dere vil reise På pilgrims tur
Til norsk Luther misjonssamband I Oslo og til Filadelfia kirka I Oslo og Hønefoss
Og til den katolske dom kirke i Oslo og til maranata tempelet i Oslo
Og til trefoldighets kirken I Oslo og til st Peter kirken I Roma
Og til Betlehem kirka og til kirkene i Jerusalem
Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 Hønefoss Svar meg snarest idag