Idag 15 august 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Tiden leker Med Små Barnas gleder

På den andre siden av tigger plakaten står det

Har du en ti kroning

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga to timer og jeg
Fikk 40 kroner
Idag fikk Ramona muntean lenuta 400 kroner Av meg
Trond Worren s avis er igjen blitt stjelt på kafé Narum I Hønefoss
Men diktsamlingen min Brita får ligge på kafé Narum I Hønefoss
Og Trond Worren s avis og diktsamling får ligge på Blings as café
I Oslo st Olav plass 3 0165 oslo
Idag lagde jeg denne avis saken i Hønefoss som ble levert til Ringerikes blad

5 på gata i Hønefoss mot mobbing

Av journalist Trond Worren

Hvilke tiltak må settes igang mot mobbing ?

Anne 19 år sier man må lære mer om mobbing på skolen
Og det må settes igang informasjons kampanje mot mobbing

Vidar hågenrud 49 år som selger trevarer sier at mobbing må bli tatt på
Alvor av politikerne
Lærerne gjør For lite mot mobbing sier Vidar

Amanda Karlsen 32 og lærer sier at de som mobber må få hjelp om at mobbing er galt

Reidun 60 år sier at man kan begynn med seg selv og være mot andre som de vil at andre skal være mot deg

Send meg snarest e post om jeg får denne saken på trykk i avisen

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på
Borgergård

Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss