Idag 7 august 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Alle sultne personer I verden skal ha mat og rent vann og Klær Og hjem

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Alle sultne personer I verden skal ha mat og rent vann og Klær Og hjem

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke kjøre for fort med bil

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke kjøre for fort med bil

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 55 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga to timer og jeg fikk
50 kroner Jeg gav 160 kroner til to Bulgaria damer
Min avis Trond Worren s avis får ligge på kafé Narum I Hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Unni og Elias og Ramona og rebecca og David og Samuel Og alle personer på borgergård

Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg er plaga av hud sykdom

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss

To journalist saker

Sak 1

Hvordan hjelper du de fattige ?

Sak 2

Hvilke tiltak må settes igang mot mobbing ?

Svar på spørsmåla snarest mulig