Idag 4 august 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Tigging minner folk om å gi og vise barmhjertighet

Trond Worren disippel og profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere
Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss