Idag 13 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal ikke hate

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke hate

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal behandle tiggere rusmisbrukere og prostituerte som
Mennesker

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal behandle tiggere rusmisbrukere og prostituerte som
Mennesker

Kristne forkynn om disse to bud
søk på nettet Trond Worren 30 bud
Kristne forkynn om de 30 bud

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 104 personer I Hønefoss
Jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 3 timer og jeg fikk 10 kroner
Ei gammal dame plaga meg Hun sparka til kose bamsen min
Hun blir den 172 personen som har Plaga meg
Og ei anna gammel dame sa til meg om kosebamsene
Ta bort dritten hun blir den 173 personen som har Plaga meg

Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Ramona og rebecca og David og samuel og alle personer på
Borgergård

Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren disippel profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss