Idag 4 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Kristne reis på pilgrimsvandring til Betlehem kirka og til
Lazarus grav og til kaperneum

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du sovna i Betlehem kirka natta til 1 juledag i israel

Ved lazarus grav møtte jeg en person som sa
Til meg you Shell meet two persons ånd they Shell talk
English to you
Guds sønn Jesus Kristus sa til meg idag
Jeg sendte en person til deg ved Lasarus grav i Israel
Dere kan lese om dette i mine pilgrims bøker Tårene over Jerusalem
Og dødslukten i kaperneum

I kaperneum helbreda Gud meg mot angst
Guds sønn Jesus Kristus sa til meg idag
Jeg helbreda deg mot angst i kaperneum

På den andre siden av tigger plakaten står det
Kristne reis på pilgrims vandring
Til norsk Luther misjonssamband Og til storsalen normisjonen
Og til Filadelfia menigheten

Ved Norsk Luther misjonssamband kom en liten person og så
Til meg at jeg skulle få tunge talen om to dager
Og om to dager fikk jeg tunge talen inne på Filadelfia menigheten i Oslo
Guds sønn Jesus Kristus Så til meg idag
Jeg sendte en person til deg ved Norsk Luther misjonssamband

I desember 2016 sov jeg ute utenfor norsk Luther misjonssamband
Og jeg sov utenfor storsalen normisjonen ved sas hotellet i oslo
Jeg sov også utenfor den katolske domkirka i Oslo

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 56 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga tre timer og jeg fikk
10 kroner og brukt butikken i Hønefoss hadde delt ut To diktsamlinger
Som jeg har Forfattet

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten
Journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss