Idag 29 juni 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Det skal bli en ny jord og en ny himmel

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Det skal bli en ny jord og en ny himmel

På den andre siden av tigger plakaten står det

Har du 150 kroner til husrom for Ramona

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 73 personer I Hønefoss
Jeg bad til Gud store deler av dagen

Jeg gav Ramona muntean lenuta 500 kroner
Jeg tigga to timer men jeg fikk ikke Noe penger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere legestudent