Idag 28 juni 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg ble lagt i belter på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus

På den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på
Ullevål sykehus

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 95 personer I Hønefoss
Jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 3 timer men ingen gav meg penger
Jeg gav 1000 kroner til Ramona muntean lenuta

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student