Idag 7 juni 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg har jobba Som pleieassistent På Valldal alders og sykehjem

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du jobba Som pleieassistent på Valldal alder og sykehjem

På den andre siden av tigger plakaten står det

Et medmenneske behandler En tigger som et menneske

Hvis du vil behandle meg som et menneske så sett inn 500 kroner på
Konto 50241089344
Idag behandla jeg Ramona muntean lenuta Som et menneske
Hun fikk idag 1250 kroner Av meg til Mat medisiner og telefon
Ramona sier hun blir veldig sliten av å sitte å Sove på Ringerikes sykehus
Min mor Randi vil hjelpe Ramona med leilighet til 6000 kroner i
Måneden så lesere hjelp Ramona med leilighet og sett inn
1000 kroner på konto 50241089344
Idag matet jeg fuglene
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 78 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer og jeg fikk
50 kroner brukt butikken hadde delt ut To diktsamlinger av meg
Det var diktsamlingen Brita

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss