Idag 25 mai 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg er ikke sterk nok psykisk til å dra til Oslo

På den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg ser dårlig på venstre øye
Hornhinne sykdom

Jeg forkynte idag om Guds sønn Jesus Kristus til 56 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga i to timer men jeg fikk ikke Noe penger
Jeg gav Ramona muntean lenuta 1100 kroner og jeg gav 100 kroner
Til tigger dama Monica ved Filadelfia kirka

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg