Idag 23 mai 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg besøkte Ingebjørg døving i Valldal

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du besøkte Ingebjørg døving i valldal

Jeg var sammen med Ingebjørg døving i 7 år
Hun ble bioingeniør

På den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg besøkte Hildegunn Gjengedal på sandane

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du besøkte Hildegunn Gjengedal på sandane

Jeg var sammen med Hildegunn Gjengedal i 7 år
Hun ble politisk Rådgiver I regjeringen for sp

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 56 personer
I Hønefoss og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga to timer men jeg fikk ikke Noe penger
Jeg gav 1200 kroner til tiggerdama Ramona muntean lenuta
Jeg gav 100 kroner til Jan på borgergård
Hjelp familien Ramona sett inn 500 kroner på konto 50241089344
Det er livsviktig
Idag hadde brukt butikken i hønefoss delt ut gratis 3 Diktsamlinger av
Meg brita med solsikker

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss