Idag 22 mai 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Barna til Ramona er på sykehus og de trenger 3000 kroner til medisin

Denne tigger plakaten skal jeg vise fram en uke

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 42 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer men
Jeg fikk ikke Noe penger Jeg gav 200 kroner til tigger dama
Ramona muntean lenuta siden jeg er ufør kan jeg bare gi henne
200 kroner. Ramona muntean lenuta sa at hun hadde idag tigga i
Syv timer og hun fikk bare 20 kroner
Idag hengte jeg dette arket opp på gata 10 steder i Hønefoss og på arket står
Det

Tigger dama Ramona muntean lenuta må sitte og sove på Ringerikes sykehus
Hun må ha hver dag 500 kroner til leilighet og to av barna til Ramona er på sykehus i Romania
Det er Rebecca 12 år og Samuel 17 år de må ha 3000 kroner til medisin
Så sett inn 1000 kroner på konto 50241089344 Det haster det er livsviktig

Diktet

Tiden setter aldri Punktum i helvete

Redaktør og leverandør Trond Worren
Søk på nettet Trond Worren dagbok 30 bud

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss